Zaltzocker S.L

Hur går ett köp till ?

När du har bestämt för att köpa en av våra bostäder skriver vi ett köpekontrakt med hjälp av advokat. Vi kan rekommendera advokater men har du en egen går det självklart utmärkt. I kontraktet anges bland annat pris och tillträdesdatum. I samband med detta betalar du också handpenningen på 10%. Handpenningen kan sättas in på ett klientmedelskonto om du vill som är helt separerat från våra konton tills tillträde sker. Det är också viktigt att ordna din finansiering.

Nästa steg är tillträdesdagen, men innan dess måste du ha ansökt om ett skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE nummer för privatpersoner eller ett NIF nummer för företag, för att ditt förvärv ska kunna registreras i lagfartsregistret. Detta kan med fördel göras från Sverige via ambassaden men är även något våra advokater här i Spanien kan hjälpa till med.
På tillträdesdagen träffas vi hos Notarien som upprättar det publika köpebrevet (Escritura Pública de Compraventa) och kontrollerar parternas identitet och bostadens legala skick. Notarien och advokaten tar betalt av dig som köpare och räkna med ca 12-15% på köpeskillingen i form av skatter och avgifter. Se mer om detta nedan.

Vilka kostnader utgår vid ett förvärv ?
  • Skatt på nyproduktion. Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter tillkommer en statlig mervärdesskatt, "Impuesto de Valor Añadido", om 10 % av köpeskillingen. Dessutom tillkommer en stämpelskatt om 1-1,5 % i Spanien, beroende på region.
  • Skatt på begagnade bostäder. Vid köp av begagnade bostäder i Spanien tillkommer en överföringsskatt, "Impuesto de Transmisiones Patrimoniales", om 8-10 % beroende på region och köpeskillingens storlek. Dock utgår ingen stämpelskatt.
  • Notariekostnader. Köparen står också för notariens arvode då parterna utväxlar köpekontraktet. Den verkliga kostnaden här kan vara svår att på förhand uppskatta då en rad olika faktorer spelar in, men en ganska god tumregel är att det handlar om 500-1 500 €.
  • Registreringsavgifter. Registreringen i fastighetsregistret under den nya ägaren medför också vissa kostnader. Återigen handlar det om en kostnad som är svår att ge ett exakt värde på beroende på köpeskilling men som tumregel kan du räkna med några hundra euro.
  • Anslutningsavgifter. Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.
  • Finansiella kostnader. Om du väljer att delvis finansiera din fastighetsaffär med hjälp av banklån tillkommer ytterligare omkostnader för uppläggning, pantförskrivning etc. Räkna med ca 3-5% ytterligare beroende på lånebelopp och de villkor du förhandlar fram med din bank. Normalt amorteras ett bostadslån i Spanien på 25-30 beroende på din ålder etc. Normal belåningsgrad ligger på maximalt 60-70% av bostadens värde för icke residenta samt upp till 80% av bostadens värde om du är resident.